Hydroizolace

Hydroizolace spodní stavby
Hydroizolace spodní stavby
Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolace spodní stavby

„máme 3 izolatéry s dvacetiletou praxí, kteří vědí, co dělají“

Spodní stavbou nazýváme podzemní část budovy, jejíž součástí jsou základy a stěny suterénních prostor. Tyto prostory jsou vystavené mimo jiné působení zemní vlhkosti, prosakující vodě, tlakové vodě a působení plynů, np. radonu. Pokud chceme mít suterénní prostory v suchu a dlouhodobě bez zatékání a jiných poruch, je třeba věnovat velkou pozornost správnému návrhu hydroizolací spodní stavby. Když už víme, co za vlivy na spodní stavbu působí a jakým způsobem stavbu ochráníme, je nezbytné velkou pozornost věnovat přípravě povrchu a provedení hydroizolací, a to jak v ploše, tak v detailech. Stačí malá chyba a voda si cestu dovnitř najde. Nejzranitelnější jsou místa prostupů, napojení vodorovné hydroizolace na svislou, rohy, kouty, ukončení hydroizolace. Na vše existují technologické postupy, které ještě dotahujeme tak, abychom mohli my i zákazník v klidu spát.

Naše firma tyto práce provádí již od počátku svého působení, pro majitele firmy jsou izolace srdcová záležitost. Máme 3 izolatéry s dvacetiletou praxí, kteří vědí, co dělají. Pravidelně vyjíždíme na školení i odborné semináře se soudními znalci, protože vývoj materiálů jde rychle dopředu a bez učení a promýšlení detailů není profesní růst.

Certifikáty firmy o proškolení

Certifikáty ve formátu PDF: ALKOR Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: CERESIT Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISO 2018 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISO 2018 de, aj Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISOVER 2010 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISOVER 2012 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISOVER 2013 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: VEDAG Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: WEBER Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: KNAUF Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: TEGOLA Certifikáty ve formátu PDF

Izolace

Část stavby chránící stavební konstrukci nebo její část, popř. vnitřní nebo vnější prostředí, před nežádoucím vnikáním vody, zvuku, tepla,aj.

Hydroizolace

Přesné zjištění možné hydrofyzikální expozice spodní stavby budov v průběhu jejich existence je prvotním předpokladem správného návrhu hydroizolací

Firma používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001.