Základy spodní stavby

Základy spodní stavby
Základy spodní stavby
Základy spodní stavby

Jak hluboko musejí sahat základy staveb

„a dům potom stojí pevně jako na skále... “

Základy nového domu určuje projektant v projektové dokumentaci stavby. Jsou to konstrukce zajišťující stabilitu stavby a přenáší zatížení od celé stavby do základové půdy. Základová spára musí ležet v nezámrzné hloubce, a ta je u nás podle typu půdy od 0,80m do 1,2m, v nestabilních zeminách může sahat ještě hlouběji.

Základy potřebuje každá stavba, nejen rodinný dům nebo několikapatrová bytovka, ale i altánky, chatky, dokonce i plot. I tyto základy se musí založit v nezámrzné hloubce, protože mráz proniká cca 1m do půdy, voda v zemině vázaná zmrzne a jak má ve zvyku, zvětší objem a tak se vše posunuje-i základy uložené mělčeji než je nezámrzná hloubka. Následně se pohnou i konstrukce na základech uložené-a poruchy, praskání zdiva, naklánění zídek je na světě. Pokud je vše v projektové dokumentaci správně navrženo, provedou se výkopy a betonáž může začít... jen nezapomenout na kontrolu základové spáry, položení zemnícího pásku a hlavně na všechny prostupy a položení vodorovné kanalizace, případně další sítě….

Pro betonáž jsme dobře vybaveni, máme vlastní vibrační lištu na plochu, ponorný vibrátor na svislé konstrukce i vibrační pěch na stabilizaci podkladu pod podkladní beton….„a dům potom stojí pevně jako na skále... “

Certifikáty firmy o proškolení

Certifikáty ve formátu PDF: ALKOR Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: CERESIT Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISO 2018 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISO 2018 de, aj Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISOVER 2010 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISOVER 2012 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISOVER 2013 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: VEDAG Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: WEBER Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: KNAUF Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: TEGOLA Certifikáty ve formátu PDF

Odvodnění

Zamokřenou zeminu zbavíme vody odvodněním drenáží, která je uložena pod základovou spárou do štěrkového lože. Důležité je dodržovat zásadu zakládání staveb v nezamrzné hloubce.

Injektáž

Provádí se vstřikování injektážní směsi do vrtů pod tlakem do nevyhovujících zemin pro zakládání stavby. Jsou to zeminy v horních vrstvách nevyhovující z hlediska únosnosti.

Firma používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001.