Pemrlování soklu (vyklepávávní)

Pemrlování je mechanická povrchová úprava
Pemrlování je mechanická povrchová úprava

Pemrlování je mechanická povrchová úprava

Pemrlování je mechanická povrchová úprava viditelných ploch kamene, betonu, případně teracové omítky. Plochy se upravují údery pemrlice, což je kladivo opatřené pracovní čtvercovou plochou s kovovými jehlany. V odborných textech se používá také termín štokování. Pemrlováním kamenných dlaždic a schodišťových stupňů se docílí požadovaného součinitele smykového tření zejména u pochozích ploch částí staveb, které nejsou chráněny před deštěm. Pemrlování patří také mezi renovační postupy používané při čištění a obnově vzhledu stávajících kamenných obkladů.

Certifikáty firmy o proškolení

Certifikáty ve formátu PDF: ISO 2018 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISO 2018 DE, AJ Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: SEPOS Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: SOLODOOR Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: WEBER Certifikáty ve formátu PDF

Pemrlování

Pemrlování je mechanická povrchová úprava viditelných ploch kamene, betonu, případně teracové omítky.

Úprava kamene, betonu

Pemrlováním kamenných dlaždic a schodišťových stupňů se docílí požadovaného součinitele smykového tření

Firma používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001.