Drenáže spodní stavby

Základy spodní stavby-drenáž
Základy spodní stavby-drenáž
Základy spodní stavby-drenáž

Proč drenáž budovy

„drenáž není hydroizolace, ani nopová folie není hydroizolace ... “

Drenáž vypadá jednoduše, je to perforovaná trubka položená v úrovni vodorovné izolace domu, na tom přeci nic není? Ale i správně položená drenáž se musí řídit několika základními principy:

— uložení drenáže ve vztahu k základové spáře
— zajištění správného spádování potrubí
— napojení drenáže na systém dešťové kanalizace
— vytvoření drenážního tělesa tak, aby nedocházelo k zanášení potrubí
— umístění kontrolních šachet

Správně provedená drenáž je dlouhodobě funkční, splňuje svůj účel, odvádí tedy spodní vodu z úrovně základové spáry.

Ale „drenáž není hydroizolace, ani nopová folie není hydroizolace ... “

Drenáž jen snižuje zatížení hydroizolace spodní stavby, a to hlavně v období dlouhodobých dešťů a při jarním tání, nopová folie ji chrání proti proražení, jen hydroizolaci pomáhají ale nenahrazují ji!

Certifikáty firmy o proškolení

Certifikáty ve formátu PDF: ALKOR Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: CERESIT Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISO 2018 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISO 2018 de, aj Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISOVER 2010 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISOVER 2012 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: ISOVER 2013 Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: VEDAG Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: WEBER Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: KNAUF Certifikáty ve formátu PDF

Certifikáty ve formátu PDF: TEGOLA Certifikáty ve formátu PDF

Odvodnění

Zamokřenou zeminu zbavíme vody odvodněním drenáží, která je uložena pod základovou spárou do štěrkového lože. Důležité je dodržovat zásadu zakládání staveb v nezamrzné hloubce.

Injektáž

Provádí se vstřikování injektážní směsi do vrtů pod tlakem do nevyhovujících zemin pro zakládání stavby. Jsou to zeminy v horních vrstvách nevyhovující z hlediska únosnosti.

Firma používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001.